SăNăTATE

Guvernul introduce coplata pentru românii care apelează la servicii medicale private


Guvernul introduce coplata pentru românii care apelează la servicii medicale private

Ion Teleanu | 2019-04-05 13:09

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență (vezi documentul în facsimil) prin care toți asigurații medicali vor fi obligați să plătească o parte din valoarea serviciilor medicale private de care beneficiază.

La ora actuală, casele de asigurări de sănătate decontează integral serviciile medicale aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriului paraclinic ale asiguratului, indiferent dacă a beneficiat de asistență medicală într-o unitate medicală de stat sau privată.

 

Justificare discutabilă

 

Prin Ordonanța de urgentă a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerul Sănătății, toți pacienții vor fi obligați să plătească o parte din contravaloarea anumitor prestații medicale.

„Furnizorii privați de servicii medicale care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriului paraclinic, potrivit legii, pot încasa direct de la asigurat o contribuție personală pentru serviciile contractate, cu acordul informat prealabil în scris, al asiguratului în acest sens”, se mentionează in proiectul inițiat de ministrul Sorina Pintea. Proiectul stipulează că „în temeiul contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de casele de asigurări de sănătate, furnizorilor publici și furnizorilor privați le revine obligația expresă de a nu încasa sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din FNUASS şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens”.

Practic, conform acestei ordonanțe, „persoanele asigurate vor avea posibilitatea să acceseze servicii medicale aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic, la furnizorii privați de astfel de servicii, pentru care, cu acordul informat și prealabil, vor plăti numai diferența dintre tariful practicat de furnizorul privat și tariful decontat din FNUASS”. Ministrul Sorina Pintea are o justificare de a dreptul aberantă privind această măsură: „Având în vedere faptul că pentru a beneficia de un serviciu medical, este necesară programarea anterioară, cu excepția urgențelor medicochirurgicale, asiguratul va cunoaște în prealabil dacă este necesară plata unei contribuții personale, precum și cuantumul acesteia, astfel că acesta are posibilitatea de a opta pentru furnizarea serviciului medical fie cu plata contribuției personale, fie să se adreseze unui alt furnizor la care să nu plătească contribuție personală”. Totodată, ministrul Sănătății ne spune și ce ar trebui să se întâmple dacă pacientul nu are bani, situație deloc greu de închipuit în România - „Pentru situația în care pacientul nu are posibilitatea plății unei contribuții personale, furnizorul poate reevalua tariful serviciului ce urmează a fi acordat, astfel încât să se încadreze în tariful decontat de casa de asigurări de sănătate”.

 

Argument cinic

 

Unul dintre argumentele emiterii acestei ordonanțe inițiate de Sorina Pintea este de a dreptul cinic. „Prezentul act normativ nu are impact bugetar asupra bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituind o reglementare unitară pentru a asigura acordarea de servicii medicale la furnizori privați decontate din bugetul FNUASS și din contribuția personală a asiguratului, în funcție de opțiunea acestuia, cu acordul informat și prealabil în scris”. Practic, Ministerul Sanatății ne anunță că orice pacient va trebui să dea scris dacă platește sau nu contravaloarea anumitor servicii medicale pe care, până acum, le deconta casa de asigurări de sănătate.


Documente:


Parerea ta...

Doresc sa comentez



(Vezi versiunea pentru PC a articolului)

Vezi versiunea pentru PC

Ziarul Puterea - Cotidian national.

Cotidian national de dezvaluiri. Singurul ziar aparut in perioada de criza.