DEZVăLUIRI

Curtea de Conturi: „Numeroasele schimbări în managementul ROMATSA au reprezentat un factor perturbator”


Curtea de Conturi: „Numeroasele schimbări în managementul ROMATSA au reprezentat un factor perturbator”

Ion Teleanu | 2019-10-16 11:47

Raportul de audit, publicat recent de Curtea de Conturi a României - „Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» – ROMATSA”, evidențiază faptul că „în perioada auditată (2013-2017) au avut loc numeroase schimbări în managementul Regiei, ceea ce în opinia echipei de audit a reprezentat un factor perturbator în elaborarea și implementarea unei strategii coerente care să conducă la atingerea obiectivelor de performanță”.

Productivitatea ROMATSA, sub nivelul omologilor din Bulgaria, Polonia și Ungaria

Auditorii de conturi au mai constatat că „în perioada 2013-2017, nivelul indicatorilor privind eficiența costurilor și productivitatea ROMATSA s-a situat sub nivelul realizat de prestatorii din cadrul grupului de comparație (Bulgaria, Polonia și Ungaria)”. Comparativ cu aceștia, ROMATSA a înregistrat cea mai scăzută productivitate orară, cel mai mic număr de ore de zbor controlate într-o oră de lucru, cele mai mari costuri cu furnizarea serviciilor de navigație aeriană, cu salariile ATCO și costuri suport per ora de zbor compozită. De asemenea, auditorii de conturi au mai constatat că „în perioada analizată nu s-a reușit eficientizarea activității de terminal nereglementat (aeroporturi regionale), pierderea totală înregistrată de ROMATSA din această activitate situându-se la peste 193 mil. lei, cu impact negativ asupra performanței regiei”. Și având în vedere traficul foarte redus înregistrat la aeroporturile regionale, comparativ cu activitatea de rută, nivelul productivității la activitatea de terminal nereglementat s-a situat mult sub productivitatea realizată la activitatea de rută”.

„Nerealizarea investițiilor planificate influențează negativ capacitatea viitoare a ROMATSA”

Potrivit Curții de Conturi a României, în perioada 2013-2017, ROMATSA a înregistrat un grad de realizare a investițiilor sub 40% din valoarea programată, cel mai ridicat nivel de 39,42% fiind înregistrat în anul 2014. Nerealizarea investițiilor planificate influențează negativ capacitatea viitoare a regiei, inclusiv posibilitatea de finanțare a investițiilor efectuate cu scopul gestionării eficiente a traficului aerian.

„Costurile de personal, cea mai mare pondere în totalul costurilor”

La nivelul ROMATSA, auditorii de conturi au mai constatat că „nu a fost elaborată și implementată o politică/strategie coerentă în domeniul resurselor umane și nu s-a efectuat evaluarea performanțelor angajaților”. De asemenea, „nu a existat un sistem coerent, transparent și echitabil de recunoaștere, recompensă și promovare”. Costurile de personal dețin ponderea cea mai mare în totalul costurilor realizate și anume: 66,65% din totalul cheltuielilor realizate în anul 2013, respectiv 66,36% din totalul cheltuielilor realizate în anul 2014, cu mențiunea că aceste procente se majorează dacă sunt luate în calcul și sumele aferente beneficiilor salariaților (pensii și jubiliare). Totodată, în raport se mai precizează că „respectarea disciplinei financiare nu a reprezentat însă o prioritate pentru conducerea Regiei, reprezentanții instituției contestând însăși aplicabilitatea prevederilor OG nr. 26/2013 asupra ROMATSA”.

„Unele decizii ale conducerii nu au reprezentat un factor stimulator”

Una dintre concluziile cheie la auditorilor de conturi a fost aceea că numeroasele schimbări efectuate în managementul ROMATSA au reprezentat un factor perturbator în elaborarea și implementarea unei strategii coerente care să conducă la atingerea obiectivelor de performant.; Mai mult, în raport se menționează că „unele decizii ale CA și ale Directorului General nu au reprezentat un factor stimulator pentru buna funcționare și creșterea performanței Regiei”. Decizia CA privind vânzarea unor active numai către angajații proprii „nu creează premisele maximizării veniturilor obținute din vânzarea acestora”. Totodată, „reducerea valorii activelor totale, prin vânzare, duce la diminuarea costului capitalului care intră în structura tarifelor unitare aplicate”, influențând negativ valoarea veniturilor din exploatare care ar putea fi obținute în perioada de referință viitoare. Trebuie precizat că ROMATSA administrează şi exploatează căile aeriene române, asigură conducerea şi dezvoltarea unitară a activităţilor de dirijare a aeronavelor aparţinând companiilor aeriene române şi străine, urmăreşte integrarea în sistemul specializat european (EUROCONTROL) și asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, utilizarea coordonată a spaţiului aerian al României de către aviaţia civilă şi militară. De asemenea, ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi servicii de căutare şi salvareParerea ta...

Doresc sa comentez(Vezi versiunea pentru PC a articolului)

Vezi versiunea pentru PC

Ziarul Puterea - Cotidian national.

Cotidian national de dezvaluiri. Singurul ziar aparut in perioada de criza.